นามบัตร ดิจิตอล ออฟเซ็ต พิมพ์บนกระดาษพิเศษ ผสมหลายเท็คนิคได้ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มนูน ปั๊มจม หรือพิมพ์บนกระดาษอาร์ต เคลือบพีวีซีเงา/ด้าน สปอตยูวี ตัดมุมมน”